مربی هستی یا باشگاه داری ؟ اولین سامانه باشگاه و مربی زنجیره‌ای ایران

مربی هستی یا باشگاه داری ؟ اولین سامانه باشگاه و مربی زنجیره‌ای ایران

سامانه زنجیره ای باشگاه و مربی ایران

5 تکنیک ساخت شعار قدرتمند برای برند

کپی|| اصول 3 گانه ایده یابی

5 تکنیک ساخت شعار قدرتمند برای برند

شاید شما در کل زمان فعالیت اقتصادی‌تان فقط یک یا دو بار مجبور به انتخاب اسم برند باشید، اما همیشه نیازمند به انتخاب شـعارهای تـجاری و تبـلیغاتی هستید.

فینیور در این فصل بر اساس 5 تکنیک بسیار کاربردی انتخاب شعار تجاری قدرتمند به شما می‌گوید که چگونه می‌توان با انتـخاب یک یا چند شـعار تجـاری قدرتمند به موفقیت‌های شایان ذکری دست یافت.

تکنیک اول: قافیه
ما فارسی زبانان سابقه هزاران ساله در استفاده از قافیه داریم وبنابراین با کمی ذوق برای استفاده از شعارهایی با این سبک تکنیک، مشکلی نداریم. مثالی از این تکنیک را می‌توان در برند سن ایچ مشاهده نمود : از میوه به آبمیوه! شما باید در حالی که از یک تکنیک استفاده می‌کنید همزمان به استراتژیک و مفهومی بودن آن نیز توجه لازم را داشته باشید.

تکنیک دوم: تکرار
همانطور که از نام این تکنیک هم پیداست شما باید در این روش از تکرار یک واژه بهره ببرید، برای این تکنیک می‌توان شعاری بسیار قدرتمند از شرکت بیک را بیان نمود : فقط بیک مثل بیک مینویسد! دراین شعار برند بیک روی رهبری خود تاکید دارد و می‌گوید فقط ما هستیم که اصیل و قدیمی هستیم و بهترین کیفیـت را داریم. حال اگر بتوانیم که از یک واژه به صورت تکراری در شـعار تجاری خود اسـتفاده کنیم حتما می‌تواند کمک کننده باشد.

تکنیک سوم: تناقض یا برگشت پذیری
اگر بخواهیم بهترین آموزش را از این بابت به شما بدهیم مثال ضرب‌المثل‌هایی هستند که از قدیم و ندیم داشتیم، مثال: آش نخورده و دهان سوخته!
شرکت فولکس واگن سالها پیش با انتخاب شعارمتناقض: کوچک فکر کنید! به بازار اتومبیل آمریکا حمله کرد و بسیار موفق شد. در بازار آمریکا همه می‌گفتند بزرگ فکر کنید و فولکس توانست با این شـعار اسـتراتژیک و مرتبـط به محصول خودش که فولکس سوسکی بود به محبوبیت و موفقیت بسیاری برسد.

تکنیک چهارم: تکنیک ایهام یا حرف دوپهلو
موردی که ما فارسی زبانان بخاطر شکل و ساختار زبانی به راحتی می‌توانیم آن را بکار ببریم اما در زمینه استفاده از شعارهای اینچنینی موارد زیادی سراغ نداریم. یکی از معروفترین این شعارها شعار همه راضی از
چسب رازی است. دراین شعار از کلمه راضی و رازی به دو صورت استفاده شده است که این شعار را ماندگار کرده است.

تکنیک پنجم: تجانس آوایی
در این تکنیک درست مثل تکنیک نامگذاری متجانس از واژگانی استفاده می‌شود که با یکدیگر تجانس دارند.
شعار معروف شرکت اسمارتیز MELT IN YOUR MOUTH NOT IN YOUR HAND
این روش هم میتواند تکنیکی مناسب برای ساخت یک شعار تجاری بسیار قدرتمند در خاطرمان باشد اما آخرین تکنیک، استفاده از کلیدهای استراتژیک است.

Hand pick wooden cube block with head human symbol and light bulb icon Premium Photo

در خبرگزاری هر نماینده به صورت کامل معرفی خواهند شد | خبرگزاری فردیدر سامانه ثبت برند و معرفی برترین‌ها، هر نماینده و ساختار آن ثبت خواهد شد | ثبت برنددر اولین سامانه خدمات ورزشی به زبان فارسی هر نماینده امکان کسب درامد را خواهد داشت | مورمور

نظر خود را بگذارید