مربی هستی یا باشگاه داری ؟ اولین سامانه باشگاه و مربی زنجیره‌ای ایران

مربی هستی یا باشگاه داری ؟ اولین سامانه باشگاه و مربی زنجیره‌ای ایران

سامانه زنجیره ای باشگاه و مربی ایران

کودکان چه پاداشهای دوست دارند

کودکان چه پاداشهای دوست دارند

کودکان چه پاداشهای دوست دارند

پاداش‌هاي اجتماعي | حسی انگیزشی

لبخند، بغل كردن، حيوانات خانگي، توجه کردن، لمس کردن، کف زدن، چشمک زدن با جنبه تأیید و تشویق، تحسین کردن با بیان کلمات مثبت و انگیزشی آفرین، خوبه، کارت عالی بود

پاداش‌های فعالیتی | انجام کار

بازی کردن با مادر، رفتن به پارک، دیدن کتاب به همراه پدر، کمک کردن در پختن شیرینی، تماشای یک فیلم از تلویزیون در آخر شب، دعوت از دوستان، انجام بازی دسته‌جمعی، بیرون رفتن و خوردن غذای موردعلاقه، بازی کردن در محیط موردعلاقه

پاداش‌های مادی | خریدنی

توپ، بادبادک، ماشین اسباب‌بازی، عروسک، چراغ‌قوه، بادبادک، طناب‌بازی

براي بيشتر كودكان، پاداش‌های اجتماعي، بسيار قوی‌تر از پاداش‌های مادي هستند. به‌علاوه، استفاده از پاداش‌های اجتماعي بسيار مناسب‌تر است. به ياد داشته باشيد كه شما منبع اصلي پاداش براي كودك خود هستيد

پاداش‌ها براي اينكه مؤثر واقع شوند، بايد بلافاصله به دنبال رفتار مطلوب كودك، ارائه شوند.  اگر دختر شما آشغال‌ها را بيرون می‌برد حتي اگر اين کار همیشگی او باشد شما بايد بلافاصله، پس از انجام اين کار توسط او تشكر كنيد، نه يك ساعت بعدازآن. همه ما دوست داريم، پاداش رفتارهاي خوب خود را هر چه زودتر دريافت كنيم.

كودكان، اغلب درخواست می‌کنند كه پاداش‌های مادي براي کار خود را حتي قبل از انجام كار يا رفتار خوب، دريافت كنند. اگر شما گاهي اوقات از پاداش‌های مادي استفاده می‌کنید، دقت داشته باشيد كه اين پاداش را فقط بعد از انجام رفتار مطلوب، به او بدهيد. هنگامی‌که از پاداش مادي يا فعاليتي استفاده می‌کنید، پاداش اجتماعي را هم با آن همراه كنيد.

کودکان چه پاداشهای دوست دارند

در خبرگزاری هر نماینده به صورت کامل معرفی خواهند شد | خبرگزاری فردیدر سامانه ثبت برند و معرفی برترین‌ها، هر نماینده و ساختار آن ثبت خواهد شد | ثبت برنددر اولین سامانه خدمات ورزشی به زبان فارسی هر نماینده امکان کسب درامد را خواهد داشت | مورمور

نظر خود را بگذارید