مربی هستی یا باشگاه داری ؟ اولین سامانه باشگاه و مربی زنجیره‌ای ایران

مربی هستی یا باشگاه داری ؟ اولین سامانه باشگاه و مربی زنجیره‌ای ایران

سامانه زنجیره ای باشگاه و مربی ایران

اصول 3 گانه ایده یابی

اصول 3 گانه ایده یابی

اصول 3 گانه ایده یابی

نخستین اصل شامل غوطه‌وری است. یعنی در یک مسئله غوطه‌ور شـوید تا بتوانید به راه‌حل برسید.

دومین روش ذهن ناخودآگاه است، در این روش ما مطالعات زیادی را کسب می‌کنیم اما مدتی موضوع را رها می‌کنیم، سـپس در زمـان و مـکان منـاسبی و از تـرکیب آموخته‌ها به ایده زرنگ می‌رسیم.

سومین روش هم روش یوریکا، یا روش نیوتن است. در این روش به ناگاه سیبی به سر شـما می‌خورد و شمـا ایده را کشـف می‌کنیم، مثل کشـف چسب‌های پارچه‌ای ولکرو یا کاغذهای چسبناکی استیکی نوتز.

اما به‌غیراز اصول سه‌گانه می‌توانیم از چک لیست الکس آزبورن هم استفاده کنیم که شامل روش‌های زیر است.

ترکیب کردن مثل اختراعات مهندسی و پزشکی

تغییر سایز دادن مثل خمیردندان و شامپوهای کوچک مخصـوص هتـل‌ها

اقتباس کردن مثل اسنپ که از اوبر تاکسی اقتباس کرد

تغییر کاربـری دادن مثل تبدیل یک خانه ویلایی به یـک کافی شاپ

ارتقا محصولات مثل کاری که ژیلت با تیـغ‌های خودش انجام مـی‌دهند

البته بازیـافت و ایـده گرفتن از طبـیعت را نیز نبـاید فرامـوش کنـیم.

Person hands and background with drawn icons Free Photo

در خبرگزاری هر نماینده به صورت کامل معرفی خواهند شد | خبرگزاری فردیدر سامانه ثبت برند و معرفی برترین‌ها، هر نماینده و ساختار آن ثبت خواهد شد | ثبت برنددر اولین سامانه خدمات ورزشی به زبان فارسی هر نماینده امکان کسب درامد را خواهد داشت | مورمور

نظر خود را بگذارید