مربی هستی یا باشگاه داری ؟ اولین سامانه باشگاه و مربی زنجیره‌ای ایران

مربی هستی یا باشگاه داری ؟ اولین سامانه باشگاه و مربی زنجیره‌ای ایران

سامانه زنجیره ای باشگاه و مربی ایران

اشتباهات ناخواسته اما رایج مادر و پدر

اشتباهات ناخواسته اما رایج مادر و پدر

اشتباهات ناخواسته اما رایج مادر و پدر در پاداش دهی به کودک

ناخواسته رفتار بد را پاداش ندهيد.

هنگامی‌که شما ناخواسته رفتار بد كودك خود را پاداش می‌دهید، اين رفتار بد تقویت‌شده و به‌احتمال فراوان در آينده تكرار می‌شود. اغلب اوقات، والدين پركار يا پرمشغله، ناخواسته رفتار نامطلوب كودك خود را پاداش می‌دهند. هنگامی‌که والدين رفتار بد را پاداش می‌دهند، باعث بروز مشكلات آينده براي خود و براي كودكان خود می‌شوند. احتمالاً این‌یکی از رایج‌ترین اشتباهات در تربيت كودك است كه والدين مرتكب آن می‌شوند.

هنگامی‌که سامان پنج‌ساله، قصد جلب‌توجه مادرش را دارد، به‌ویژه در مواقعي كه مادر مشغول انجام كاري است، شروع به جيغ زدن می‌کند. مادر، جيغ زدن‌های او را چنان غیرقابل‌تحمل می‌یابد كه بلافاصله كار خود را كنار می‌گذارد، او را به خاطر جيغ زدن، سرزنش می‌کند و سپس از او می‌پرسد كه چه می‌خواهد. سامان یاد گرفته است كه هرگاه واقعاً خواهان توجه مادر است.

بايد نخست جيغ بزند و سپس سرزنش مادر را بپذيرد. آنگاه توجه مادر را دريافت خواهد كرد كه اين براي كودك پنج‌ساله، پاداشي بسيار قوي است. كودكان و والدين، رفتارهاي مناسب و همچنين رفتارهاي نامناسب را به يكديگر می‌آموزند.

ممكن است كودك شما ياد گرفته باشد كه او می‌تواند رفتن به رختخواب را با غر زدن، گريه كردن و ابراز ناراحتي هيجاني درزمانی كه به او گفته می‌شود زمان خوابش فرارسيده است، به تأخیر بی اندازد. آيا هیچ‌گاه پس‌ازاینکه غر زدن‌ها و گريه‌هاي او غیرقابل‌تحمل شده است، در مقابل او تسلیم‌شده و به او اجازه داده‌اید، بيشتر بيدار بماند؟ اگر شما در اين موارد تسلیم‌شده‌اید، شما ناخواسته او را براي گريه كردن و ابراز ناراحتي هيجاني، پاداش داده‌اید. غر زدن، گريه كردن و ناراحت شدن به‌احتمال فراوان در آينده نيز تكرار خواهند شد. اين رفتارها درست همانند رفتارهاي مطلوب و مناسب، آموخته‌شده و تقویت‌شده‌اند. رفتارهاي بد و رفتارهايي را كه خواهان آن‌ها نيستيد، تقويت نكنيد.

كودك یک‌دنده، يك مثال دیگر در اين مورد است كه چگونه والدين و ديگران می‌توانند به‌طور ناخواسته رفتار بد را پاداش داده و باعث تبديل آن رفتار به يك مشكل جدي شوند. مشاهده گريه كردن و قشقرق به راه انداختن يك كودك موجب آشفتگي و ناراحتي هيجاني است. والدين و ديگر اطرافيان به‌منظور متوقف ساختن گریه‌ها و قشقرق‌های كودك، درنهایت مقابل او تسليم می‌شوند. بنابراين، كودك یک‌دنده ياد می‌گیرد با ايجاد استرس هيجاني و ناراحتی براي ديگران، آن‌ها را در مقابل مطالبات خود تسليم نمايد.

يك كودك یک‌دنده ممكن است قدرت و کنترل فراواني را روي والدين خود و ديگران به دست بياورد. او ممكن است براي به كرسي نشاندن حرف خود، كلافه كردن و غر زدن مداوم، فرياد كشيدن، گريه كردن يا حملات فيزيكي به والدين، همشيرها و همسالان خود دست بزند؛ و تنها زماني كه ديگران خواسته‌هایش را برآورده سازند، آرام‌گرفته و از وارد آوردن استرس و ناراحتی بر آن‌ها دست می‌کشد. چنين كودكي باانرژی و تحمل بي‌پايان، والدين خود و ديگران را وادار می‌سازد تا رفتار بد او را پاداش بدهند. بااین‌وجود، شما می‌توانید با استفاده از مهارت‌های مديريت كودك sos که به‌طور کامل آموزش خواهیم داد، برای اصلاح رفتار کودک یک‌دنده کمک نماییم.

كودك یک‌دنده می‌تواند مهارت و قدرت زيادي را در كنترل كردن والدين و همسالانش پيدا كند و از روش كنترل از طريق اذيت استفاده می‌کند.

اشتباهات ناخواسته اما رایج مادر و پدر

در خبرگزاری هر نماینده به صورت کامل معرفی خواهند شد | خبرگزاری فردیدر سامانه ثبت برند و معرفی برترین‌ها، هر نماینده و ساختار آن ثبت خواهد شد | ثبت برنددر اولین سامانه خدمات ورزشی به زبان فارسی هر نماینده امکان کسب درامد را خواهد داشت | مورمور

نظر خود را بگذارید