مربی هستی یا باشگاه داری ؟ اولین سامانه باشگاه و مربی زنجیره‌ای ایران

مربی هستی یا باشگاه داری ؟ اولین سامانه باشگاه و مربی زنجیره‌ای ایران

سامانه زنجیره ای باشگاه و مربی ایران

آیا تنبیه برای تربیت درست است

آیا تنبیه برای تربیت درست است

آیا تنبیه برای تربیت درست است؟

باید بدانیم که برای تقویت رفتار درست و خاموش کردن رفتار نادرست فرزند از چه مکانیزم‌های کمک بگیریم.

براي رفتارهاي بد، تنبيه در نظر بگيريد؛ اما فقط از تنبيه هوشمندانه و ملايم استفاده كنيد.

شما گاهي اوقات نياز داريد كه از شيوه‌هاي تنبيهي ملايم براي كاهش يا حذف برخي از رفتارهاي نامقبول يا خطرناك استفاده نماييد. شما تنبيه كودك خود را دوست نداريد. بلكه ترجيح مي دهيد كه رفتارهاي خوب را پاداش دهيد. با اين وجود، اغلب استفادهء صحيح از شيوه‌هاي تنبيهي ملايم، براي كمك به كودك، ضروري است. شما با به كار گيري روش ها تنبيهي ملايم مانند سرزنش كردن، پيامد هاي طبيعي، پيامدهاي منطقي، محروميت زمان مند و تنبيه رفتاري آشنا مي شويد. با اين وجود، از روش هاي تنبيهي شديد، مانند تهديدهاي ترس آور، فريادكشيدن يا كتك زدن استفاده نكنيد. اين شيوهء تنبيهي، اغلب بر پيچيدگي مشكلات رفتاري مي افزايد.
یک نوع تنبیه کارآمد و درست: ایجاد محرومیت مقطعی برای فرزند در استفاده از وسیله یا انجام کاری است.
نمونه : یک هفته محروم کردن فرزند از سه چرخه.
مادر مشاهده می‌کند كه کامبیز چهارساله با سه چرخه‌اش وارد خيابان می‌شود. اين بر خلاف قانوني است كه مادر قبلا دقیق براي کامبیز شرح داده است. مادر بلافاصله به دنبال کامبیز وارد خيابان می‌شود و کامبیز را از روي سه‌چرخه‌اش برمیدارد و او را سرزنش می‌کند و می‌گوید کامبیز، من به تو گفته بودم كه نبايد با سه‌چرخه‌ات وارد خيابان شوي پس از الان تا يك هفته ديگر نمی‌توانی با سه‌چرخه‌ات بازي كني. مادر سه‌چرخه را برمیدارد و تا يك هفته کامبیز از بازي با سه‌چرخه‌اش محروم است.

تنبیه باید به موقع، دقیق و هوشمندانه باشد. به موقع یعنی باید بلافاصله فرزند متوجه اشتباه خطرناک یا آسیب زای خود شود نه اینکه یک یا دو ساعت دیگر طبق عادات مادران ایرانی زخم زبان بشنود. دقیق یعنی متناسب و برابر با خطای انجام شده باشد نه بیشتر و نه کمتر بنابراین تشخیص و تحلیل دقیق بر عهده والدین است، هوشمندانه یعنی شما با تنبیه هدف خاصی را دنبال کنید نه اینکه فقط به خاطر اعصاب خوردی و احساساتی شدن خود تنبیه کنید درواقع باید بفهمیم که تنبیه برای زجر دادن فرزند و آرامش به خودتان نیست بلکه فقط برای آموزش دادن درست‌ها غلط‌ها بایدها و نبایدهاست. |س.ع|

آیا تنبیه برای تربیت درست است

در خبرگزاری هر نماینده به صورت کامل معرفی خواهند شد | خبرگزاری فردیدر سامانه ثبت برند و معرفی برترین‌ها، هر نماینده و ساختار آن ثبت خواهد شد | ثبت برنددر اولین سامانه خدمات ورزشی به زبان فارسی هر نماینده امکان کسب درامد را خواهد داشت | مورمور

نظر خود را بگذارید